Van İl Müdürlüğü
 

Erciş Sosyal Hizmet Merkezi

ERCİŞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ

 

KURULUŞ TARİHİ : ARALIK 2005

ADRES: Yeni Hükümet Konağı binası 5 kat ERCİŞ

TELEFON: 351 10 36/

FAKS: 351 10 66

 

1.BÖLÜM

 

AMACI VE HİZMETLER

Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü Olarak  "; Kişi Ve Ailelerin Kendi Bünye Ve Çevre Şartlarından Doğan Veya Kontrolleri Dışında Oluşan Maddi, Manevi Ve Sosyal Yoksunluklarının Giderilmesine Ve İhtiyaçlarının Karşılanmasına, Sosyal Sorunlarının Önlenmesi Ve Çözümlenmesine Yardımcı Olunmasını Ve Hayat Standartlarının İyileştirilmesi Ve Yükseltilmesini Amaçlayan Sistemli Ve Programlı Hizmetler Sunmaktayız.

2. BÖLÜM

KURULUŞ AMACI VE TARİHÇESİ

       01/12/2005 tarihinde ilçe özel idare müdürlüğü binasında hizmete başlayan Aile Ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü mevcut binanın fiziki olumsuzlukları sebebi ile 14/05/2007 tarihinde halk kütüphanesi müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlamış. 26/10/2009 tarihinde Erciş bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi binasına taşınmıştır. 01/08/2011 tarihi itibari ile yeni Yapılan hükmet konağındaki yerine taşınmıştır.

 

3. BÖLÜM

 

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1. Korunmaya, bakım ve yardıma muhtaç çocuk genç, yaşlı ve özürlülerin tespiti, incelenmesi ve bunların uygun kuruluşlara yerleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek

2. Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerini yürütmek

3. Sosyo -ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak

4. Özel sosyal hizmet ve kuruluşlarının açılış ve denetim işlemlerini yürütmek

5. Topluma yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi sosyal alanda koruyucu ve önleyici önlemler alınması amacıyla program ve kuruluş açıp işletmek

  

4. BÖLÜM

 

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PERSONEL DURUMU

1.Genel idare hizmetler sınıfı: 1 ilçe müdürü v.

2.Yardımcı hizmetler : 1 kadrolu bekçi (büro memuru olarak çalışmaktadır).

3. Sosyal çalışmacı : 1 kadrolu

 

5. BÖLÜM

 SAHİP OLDUĞU ARAÇLAR

Hizmet alım yolu ile bir adet araç kiralanmıştır.

6. BÖLÜM

                                         SOSYAL SERVİS ÇALIŞMALARI

  

Engelli Evde Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı                      1082

Kadın Konuk Evine Yerleştirilen Kişi sayısı                             35

Korumaya Alınan Çocuk Sayısı                                                    67

Sosyal Destek Verilen Kişi Sayısı (Aynı/Nakti)                           10

 EVDE BAKIM HİZMETİNDER YARARLANAN ENGELLİREN ENGEL DURUMLARINA GÖRE SAYILARI

 SIRA                                   Engel Durumu                                                     Sayı

1                                             Zihinsel                                                              402

2                                             İşitme                                                                 515

3                                             Göz                                                                      165

                                               Toplam                                                               1082

 DSC 4166

 DSCN0501

 DSCN0512

 DSC 4158

 DSC 4162

 DSC 4164