Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi

ÇALDIRAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ
 
KURULUŞ TARİHİ      :EKİM 2013
ADRES   : Fatih İlkokulu Karşısı Çaldıran / VAN
TLF                             : 0432 412 26 57
FAX                             :0432 412 22  01
 
KURULUŞ AMACI VE TARİHÇESİ

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 9 Şubat 2013’DE Resmi Gazete de yayınlanmış olduğu 28554 sayılı Sosyal Hizmet Merkezi Yönetmeliği doğrultusunda Çaldıran’ın sosyo-ekonomik yapısı itibariyle; ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 2012 de kurulmuş olan Çaldıran Toplum Merkezi, Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi ‘ne dönüştürülerek Ekim ayında faaliyetlerine başlamıştır.
        Çaldıranın  eğitim düzeyinin düşüklüğü, sosyo-ekonomik yapısının ve  iklim koşullarının olumsuz etkileri, çevre ilçelerden gelişmişlik  düzeyi açısından geri kalmışlığı baz alınarak,   halkın Sosyal Hizmet Merkezi’nin imkanlarından yararlanmaları ve bilinçlendirilmesi amacıyla  hizmete açılmıştır. Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi olarak yapılması planlanan ve şuan yapılmakta olan: hasta ve engelli bakıcığında eğitimli bireyler yetiştirmek, alan taramaları yaparak sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan birey ve aileleri tespit etmek, risk altındaki çocuklar ile ailelerini merkeze yönlendirerek bireylere ve ailelerine sunulan sosyal hizmet faaliyetlerini(önleyici, eğitici, koruyucu) yürütmek ayrıca resmi ve özel kurumlarla işbirliği yaparak çocuk istismarı suça sürüklenme,  madde bağımlılığı gibi konularda çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinde etkin rol oynamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 
       Çaldıran’da resmi rakamlara göre 252 engelli birey, toplamda 33 şehit yakını ve gazi,  33 aile içi şiddete maruz kalmış çocuk ve kadın, 1117 yetim ve öksüz çocuk, 564 yoksul aile bulunmaktadır. Bu rakamlardan yola çıkarak dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlarla başa çıkmak için Sosyal Hizmet Merkezi olarak sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli çabayı göstermekte gayesi içerisindedir.
 
 

KURUM PERSONEL DURUMU

Genel idari Hizmetler Sınıfı                   : 1 Müdür V. ve 1 Müdür Yardımcısı
Eğitim ve Öğretim Hizmetler Sınıfı        : 2 Sosyal Çalışmacı,1 Sosyolog,1 psikolog          

                                                                               
Hizmet Alımı                                            :   4  Temizlik elemanı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı                       :   2 Hizmetli
 Şöför                                                       :   1 Şöför
            TOPLAM                                       :  13
 
            Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi olarak 12 personelle Çaldıran Halkına hizmet vermeye devam etmekteyiz.
 

20140214 150015

20140214 145953IMG 0276
IMG 0334