Erciş Sosyal Hizmet Merkezi

ERCİŞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ
 
KURULUŞ TARİHİ : ARALIK 2005
ADRES: Yeni Hükümet Konağı binası 5 kat ERCİŞ
TELEFON: 351 10 36/
FAKS: 351 10 66
 
1.BÖLÜM
 
AMACI VE HİZMETLER

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Olarak" Kişi Ve Ailelerin Kendi Bünye Ve Çevre Şartlarından Doğan Veya Kontrolleri Dışında Oluşan Maddi, Manevi Ve Sosyal Yoksunluklarının Giderilmesine Ve İhtiyaçlarının Karşılanmasına, Sosyal Sorunlarının Önlenmesi Ve Çözümlenmesine Yardımcı Olunmasını Ve Hayat Standartlarının İyileştirilmesi Ve Yükseltilmesini Amaçlayan Sistemli Ve Programlı Hizmetler Sunmaktayız.

2. BÖLÜM

KURULUŞ AMACI VE TARİHÇESİ

       01/12/2005 tarihinde ilçe özel idare müdürlüğü binasında hizmete başlayan Aile Ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü mevcut binanın fiziki olumsuzlukları sebebi ile 14/05/2007 tarihinde halk kütüphanesi müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlamış. 26/10/2009 tarihinde Erciş bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi binasına taşınmıştır. 01/08/2011 tarihi itibari ile yeni Yapılan hükmet konağındaki yerine taşınmıştır. Genel Müdürlüğümüzün 07.01.2014 tarih ve 2836 sayılı onayı ile Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
 
3. BÖLÜM
 
SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
a)Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
b) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
d) Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,     bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
e) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek.
f) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.
g) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde inceleme ve denetimini yapmak.
ğ) Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek.
       ı) Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.
      i) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.
      j) Bakanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak
 

  
4. BÖLÜM
 
SOSYAL HİZMET MERKEZİ PERSONEL DURUMU
 

Müdür V. 1
Müdür Yard. V. 1
Büro Memuru ( yardımcı hizmetler sınıfı ) 3
Sosyal Çalışmacı 1
Psikolojik Danışman (ASDEP) 1
Psikolog (ASDEP) 1
Sosyolog(ASDEP) 3
Sosyal Çalışmacı (ASDEP) 1
Hizmet Alımı Personeli 6
TOPLAM 18

 
5. BÖLÜM
 
 SAHİP OLDUĞU ARAÇLAR
Hizmet alım yolu ile bir adet araç kiralanmıştır.
 

6. BÖLÜM
SOSYAL SERVİS ÇALIŞMALARI
  
  SUNULAN HİZMET  
1 Evde Bakım Hizmetinden Faydalanan 1300
2 Sosyal Ve Ekonomik Destek Toplamda Faydalanan 371
Devam Edenler 147
Geçici SED 21
3 Danışmanlık Tedbiri Toplam Dosya 124
Devam Eden Dosya 62
3 Doğum Yardımı Başvurusu 5343
4 Kadın Konuk Evi 111
5 Korunmaya Muhtaç Çocuk 55

6
Engelli Kimlik Kartı 94  
7 Şehit Yakını 18  
8 Gazi 56  
9 Alo 183- BİMER 28  
10 İntihar Vakaları 3  
11 6284 Kapsamında Görüşülenler 11  
             

 

 DSC 4166
 
 DSCN0512
 DSC 4158
 DSC 4162
 DSC 4164