Vangölü Çocuk Destek Merkezi

VANGÖLÜ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ
 
 

KURUM PERSONEL DURUMU


Genel idari Hizmetler Sınıfı                   :1 Kuruluş Müdür V.
Eğitim ve Öğretim Hizmetler Sınıfı       : 12 kişi , Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Ek Ders Karşılığı görevlendirilen öğretmen ve usta öğretici.                                                                  
 
Hizmet Alımı                                            :   9 Kişi  Temizlik elemanı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı                       :   4 Kişi Hizmetli
              Şöför                                          :   3 Kişi
            TOPLAM                                       :   29
 
            Vangölü ÇOGEM olarak 29 personelle 410 çocuğumuza hizmet vermeye devam etmekteyiz.